Εκτίμηση του Σωματικού βάρους

Ποιά είναι όμως τα φυσιολογικά επίπεδα και πως ορίζονται;

Η  εκτίμηση του Σωματικού βάρους, σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, γίνεται με τον Δείκτη Μάζας Σώματος ή αλλιώς Β.Μ.Ι., ο οποίος υπολογίζεται από το πηλίκο του βάρους (σε κιλά) προς το τετράγωνο του ύψους (σε εκατοστά) δηλαδή  Δ.Μ.Σ.=Β/Υ2. Φυσιολογικά ο Δ.Μ.Σ. για έναν ενήλικά θα πρέπει να είναι 18.5-25. Όταν ο Δ.Μ.Σ. είναι κάτω από 18,5, τότε το άτομο θεωρείται ελλιποβαρές, ενώ όταν είναι μεταξύ 25-30 τότε το άτομο θεωρείται υπέρβαρο .Από 30 και πάνω μιλάμε για παχύσαρκο άτομο και όσο πιο αυξημένος είναι ο Δ.Μ.Σ τόσο πιο σοβαρής μορφής παχυσαρκίας έχουμε να αντιμετωπίσουμε.